Onze sponsoren:

Contributieregelement

De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bij inschrijving vraagt de vereniging de contributie per automatische incasso te voldoen. In de contributie is voor teams die 2x/week trainen een extra toeslag opgenomen.

De contributie is als volgt opgebouwd: 2023-2024
De verenigingscontributie geldt voor iedereen: € 85,00
De peildatum voor de leeftijd is 1 januari 2023.
Een opslagcontributie voor:
CMV jeugd t/m 11 jaar € 0,00
C-junioren 12+13 jaar € 15,00
A-B Junioren 14 t/m 17 jaar € 35,00
Senioren 18 jaar en ouder € 70,00
Recreanten € 35,00
Trainingstoeslag bij tweemaal trainen per week € 10,00
Trainingslid > 11 jaar € 85,00
Steunende leden € 15,00
Familiekorting
2e gezinslid € 2
3e gezinslid € 4
vanaf 4e gezinslid € 6

Bondsbijdragen / spelerskaart seizoen 2023/2024

De individuele bondsbijdrage voor alle leden die in de NeVoBo-competitie spelen bedraagt € 15,00. Daarnaast zijn we als vereniging voor elk team een teambijdrage verschuldigd. Hierbij is het team waarin wordt gespeeld bepalend voor het bedrag dat u aan ons betaalt. Voor het seizoen 2023/2024 zijn de kosten van de spelerskaart nog niet bekend.

 • Heren Senioren 1: ?
 • Senioren: ?
 • ABC jeugd: ?
 • CMV Jeugd: ?
 1. 1. Bovenstaande contributie geldt per kalenderjaar en is exclusief bondsbijdrage / spelerskaart NeVoBo.;
 2. 2. Het lidmaatschap kan slechts op twee momenten beëindigd worden, namelijk op 31 december en op 30 juni. Dit betekent het volgende:
  • Opzeggen in de periode van 1 juli tot en met 30 november betekent dat het lidmaatschap eindigt per 31 december. De contributie blijft dus verschuldigd tot en met 31 december;
  • Opzeggen in de periode van 1 december tot en met 31 mei betekent dat het lidmaatschap eindigt per 30 juni. De contributie blijft dus verschuldigd tot en met 30 juni (ofwel einde seizoen);
  • Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vvtupos.nl of via de enquête aan het einde van het seizoen, niet via een mededeling aan trainer/coach;
 3. Contributie wordt in principe halfjaarlijks (januari en september) geïnd middels automatische incasso.
 4. Trainingstoeslag: spelers van een team dat meer dan één keer per week traint betalen alleen een trainingstoeslag;
 5. Nieuwe leden die geen machtiging tot automatische incasso afgeven, betalen het gehele seizoen ineens vooruit;
 6. Leden die een half kalenderjaar, mits na aankondiging, door onvoorziene omstandigheden stoppen met zowel trainingen als wedstrijden betalen een evenredige bijdrage in de contributie;
 7. Leden die alleen trainen bij VV Tupos betalen alleen de verenigingscontributie;
 8. Leden van VV Tupos die bij andere verenigingen trainen ontvangen geen contributiereductie;
 9. Bondsbijdrage NeVoBo is verschuldigd voor elk lid dat per 1 juli is aangemeld als spelend lid bij de volleybalbond; Bij afmelding na voornoemde datum blijft de bondsbijdrage voor het gehele seizoen verschuldigd; Bij aanmelding na voornoemde datum is eveneens de gehele bondsbijdrage verschuldigd;
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Privacybeleid | © 2024 Volleybalvereniging Tupos. Website gemaakt door: Jeroen Rood.