Onze sponsoren:

Informatieboekje

Op deze pagina is het informatieboekje te vinden. Ben jij lid van de volleybalvereniging vvTupos of ben je geïnteresseerd om lid te worden, dan vind je in dit informatieboekje alle ins en out van onze vereniging. Dit boekje beschrijft de vereniging en de doelstellingen en actiepunten van de vereniging voor het seizoen 2017 – 2018. Hiernaast beschrijft het ook hoe de vereniging in de periode 2016 - 2020 de grote lijnen wil uitzetten. Ook bevat deze pagina de bijlages over verschillende onderwerpen.

 • Informatieboekje 2017-2018
  Dit boekje beschrijft de vereniging en de doelstellingen en actiepunten van de vereniging voor het seizoen 2016 – 2017. Hiernaast beschrijft het ook hoe de vereniging in de periode 2016 - 2020 de grote lijnen wil uitzetten.
 • Bijlage 2 - beleid en toekomst 2016-2020
  Dit document is de eerste aanzet tot het vormen van de lange termijn doelstellingen van onze volleybalvereniging vvTupos. Hierin worden algemene, lange termijn doelstellingen beschreven van bestuur, technische commissie, communicatie en activiteitencommissie.
 • Bijlage 3 - huis- en gedragsregels
  Dit document beschrijft de huisregels en gedragsregels binnen VV Tupos.
 • Bijlage 4 - verwachtingen kader en spelend lid
  Dit document beschrijft de taken van het kader en van spelende leden. Hierin wordt uitgelegd wat er verwacht wordt van ieder lid, met betrekking tot de verschillende taken in de vereniging.
 • Bijlage 5 - coachklapper jeugdteams
  Een informatiebijlage voor jeugdcoaches, met bijvoorbeeld meer informatie over hoe te handelen bij blessures, informatie over vervoer en huisregels.
 • Bijlage 6 - beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving
  Meer informatie over hoe er binnen VV Tupos een sociaal veilige sportomgeving gecreërd kan worden.
 • Bijlage 7 - taken en verantwoordelijkheden
  Een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden. Met het motto "SAMEN dragen we ONZE vereniging Tupos" wordt getracht om zoveel mogelijk vrijwilligers een taak te laten invullen binnen de vereniging. Raadpleeg dit overzicht, om te kijken of er een taak bij zit die je op kunt pakken. Vele handen maken immers licht werk.
 • Bijlage 8 - huishoudelijk reglement volleybalvereniging Tupos
  Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten (d.d. 28 november 2005) en mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of de statuten. Indien noodzakelijk wordt in dit reglement verwezen naar artikelen uit de statuten. De artikel-nummers uit dit reglement komen niet overeen met die uit de statuten.
© Volleybalvereniging Tupos. Website gemaakt door: Jeroen Rood